تلفن های شرکت فروش خودرو ایرانیان


ردیف نام شعبه شماره تلفن
۱ دفتر مرکزی ۰۲۱۴۴۹۹۱۹۱۴
۲ تعمیرگاه مرکزی ۰۲۱۴۴۹۹۱۹۴۴
۳ ایران خودرو ۴۸۲۲۳۰۱۸
۴ علی اورکی - پشتیبانی فروش ۰۹۱۲۰۹۷۹۵۴۶
۴ پشتیبانی نرم افزار ۰۲۱-۶۵۶۰۷۵۴۱ ...